Käyttökohteet

KAIR variant ilmanvaihtokoneella saadaan edullinen ja toimintavarma ilmanvaihto. Pystymallinen, polttomaalattu ilmanvaihtokone sopii moneen tilaan, eikä vaadi erillistä konehuonetta.

  • koulut, hajautettu tarpeenmukainen ilmanvaihto
  • päiväkodit hajautettu ilmanvaihto
  • palvelutalot, hoitolaitokset
  • sosiaalitilat, LTO ristivirtakenno ei levitä hajua ja kosteutta
  • toimistot, tarvittaessa myös jäähdytys samalla koneella
  • pienteollisuustilat
  • ravintolat, pikaruokapaikat tarvittaessa myös jäähdytys samalla koneella
  • suuret omakotitalot  tarvittaessa myös jäähdytys samalla koneella