varusteluettelo

 

 

Lämmöntalteenotto + kierrätysilma

kokonaishyötysuhde jopa 80 %
Tuloilmapuhallin 135 W
Poistoilmapuhallin 135 W
Jälkilämmitys vesi
(ei saa kytkeä käyttövesipiiriin)
5200 W, 60/40 °C, 0.06 l/s
x) 3150 W, 35/28 °C, 0.11 l/s
x) 3200 W, 28/23 °C, 0.16 l/s liitentä ø15 mm, kupari
Vesipatterin termostaatti  
Tuloilmaesisuodatin EU3
Tuloilmasuodatin EU5
Poistoilmasuodatin EU3
Kierrätysilmasuodatin EU3 ja EU5
Kondenssivesiallas Ruostumaton teräs
Kondenssivesiyhde ø 15 mm ruostumaton teräs
Kondenssivesiletku 2 m  
Kierräilma-automatiikka  
Viilennysautomatiikka  
Automaattinen lämmöntalteenoton ohitus  
Paineentasausautomatiikka (esim.liesituulettimen ollessa toiminnassa iv-koje antaa tarvittavan korvausilman)  
Ylipaineautomatiikka (helpottaa tulisijojen sytyttämistä)  

Lisävarusteet

Sähkösuodatin 10 W
Kemiallinen suodatin  
erillinen jähdytysyksikkö Kair cool 2,2  

x) kytketään jakotukilta omaksi piiriksi