Maakylmä

Jos suunnittelet kotisi lämmittämistä maalämmöllä, jossa lämmönkeruu on  porakaivosta, voidaan talon viilennys kesäaikaan toteuttaa koneen sisälle sijoitetulla maakylmäpatterilla. Maajäähdytyksessä hyödynnetään maalämmön keruuliuosta talon viilentämiseen. Maakylmäpatteri on kaikissa KAIRin koneissa koneen sisällä, jolloin patterille kondensoituva vesi ei kulkeudu kanaviin. Elegancen maakylmäpatteri voidaan asentaa myös jälkeenpäin.